Baby

Vi garanterer, at alle bestillinger afgivet inden kl. 12.00 fredag den 20. december når frem inden jul. Vi har som altid 100 dages gratis returret, så det er nemt at sende gaverne retur.
Hvis du ønsker at beskytte din baby mod solens stråler, er Dilling et rigtig godt valg. Dillings UV-beskyttende bodyer beskytter således mod hele 98 % af de skadelige UV stråler, da de fine polyesterfibre er strikket meget tæt (uden tilføjelse af kemikalier). Bodyerne kan desuden anvendes i både salt- og klorvand, uden at beskyttelseseffekten forringes.
Læs mere